Utmärkelser

Vid årsmötet så tilldelas det uppskattning för medlemmar som utmärkt sig under året.