Linnealunken

2022 års Linnealunk går av stapeln tisdag 24 maj med start kl 19.00.

Sträckan är ca 5 km. 

Ingen officiell tidtagning och inga resultatlistor kommer att finnas efter loppet. 
Ta det i din egna takt, gå, lunka eller löp

Anmälningsavgift: 250 kr/person
Ungdomslag (minst 5 delt/max 18 år): 125 kr/person

 Sista anmälningsdag är den 19 maj. (gärna tidigare, Tack)
Efteranmälan på plats i Qvarnaslät.

Anmälningssida

De som anmäler sig i tid deltar av utlottning av priser.

Frågor om arrangemanget kan ställas till:
Jan Arvidsson, 0733-88 11 11
lunken@glasriketsrc.nu